April 13th  -  0 notes  -  J

Swing ♥ 

April 13th  -  1 note  -  J

140403 Seoul

April 13th  -  0 notes  -  J

140403

April 13th  -  2 notes  -  J

Hyuk’s sign at Kyochon Konkuk

April 13th  -  1 note  -  J

CRAZY ♥ 

April 13th  -  0 notes  -  J

140404 Ilsan, Korea

April 13th  -  1 note  -  J

Kona Beans, Apgujeong

April 13th  -  1 note  -  J

140402 Myeongdong

April 13th  -  0 notes  -  J

Banjudam, Gangnam

April 13th  -  0 notes  -  J

kimchi pasta, banjudam

April 13th  -  2 notes  -  J

딸기 우유

April 13th  -  0 notes  -  J

these girls  

April 13th  -  0 notes  -  J

140402 hyuk’s birthday board at myeongdong yeok

April 13th  -  0 notes  -  J

140403 hyuk’s birthday board at konkuk uni. yeok

April 13th  -  0 notes  -  J

Grill5Taco is ♥